*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Tuesday, April 15, 2008

அம்மாவின் நினைவில்...

2 comments:

- இரவீ - said...

சந்தோஷ படுங்கள் - உங்கள் மகளுக்கு பிடிக்கும் போது ...

விச்சு said...

அம்மா பாசம்.

Post a Comment