*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Saturday, April 19, 2008

1...2...3...

3 comments:

தமிழ் said...

அருமையான வரிகள்

Anonymous said...

சத்தியமான வார்த்தைகள் !

ஓவியன்

விச்சு said...

அடுத்து 6...7...8.. மறுபடியும் இரு உயிர் --இணையும். மறுபடியும் ஒரு உயிரின் அவஸ்தை.

Post a Comment