*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Saturday, April 12, 2008

வலி...

1 comment:

விச்சு said...

மீன் முள் குத்தும்போது உணர்கிறேன். தூண்டில் முள்ளில் மாட்டிய மீனின் வலியை.

Post a Comment