*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Thursday, April 10, 2008

உன்னாலே...1 comment:

விச்சு said...

செதுக்கிவிட்டானோ!

Post a Comment