*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Tuesday, April 22, 2008

காதல்=கடவுள்

3 comments:

தமிழ் said...

காதல் கடவுள் மாதிரி
உணர தான் முடியும்

ஹேமா said...

வணக்கம் திகழ்மிளிர்.
உங்கள் பெயரை உச்சரிக்கும்போதே தமிழின் சுவை இனிமையாக இருக்கிறது. நீங்கள் தரும் உற்சாகத்திற்கு நன்றி.காதல்=கடவுள் இன்னும் எனக்கு குழப்பம்தான்.
நட்போடு ஹேமா.

விச்சு said...

காதல் கடவுளுக்கு மட்டும் கண்ணில்லைபோல.

Post a Comment