*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Monday, March 01, 2010

ஒற்றை வார்த்தைக்கு...

உன் தூண்டிலில் சிக்கிக்கொண்ட
என் ஒற்றை வார்த்தைக்குத்தான்
உன் அகராதிக்குள்
எத்தனை அர்த்தங்கள்.

அடம்
கர்வம்
றாங்கி
பிடிவாதம்
செருக்கு

ஒவ்வொரு வார்த்தையையும்
தூண்டில் முள்
காயப்படுத்துவதை அறிந்தும்
பிடிபட்ட மீனுக்கு
உணவளிப்பதாய் சொல்கிறாய்.

வட்டமாயோ சதுரமாயோ
ஒரு தொட்டித் தண்ணீருக்குள்
என் வார்த்தைகளைச் சேமிக்காமல்
ஒரு நதியோ
ஆறோ பார்த்துச் சேர்த்துவிடு.

அங்கே....
கடவுள்
அன்பு
ஆதாரம்
தேவை
எதிர்பார்ப்பு
ஆதங்கம்
ஆறுதல்

ஏன்
^
^
^
^
^
^
^
காதல்

என்றுகூட... !!!

ஒரு மாத விடுமுறை.குழந்தை நிலாவுக்குச் சற்று ஓய்வு.
மீண்டும் சந்திக்கலாம் உறவுகளே.

ஹேமா(சுவிஸ்)