*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Sunday, June 01, 2008

வருத்தம்...

1 comment:

தீலிபன் said...

உங்களவரை நினைத்து எழுதிய கவிதையா அருமையாக உள்ளது.

Post a Comment