*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Friday, March 21, 2008

ஸ்டிக்கர் பொட்டு...

1 comment:

விச்சு said...

வீட்டில் மட்டுமா உன் இதயக்கூட்டிலும் வாழ்ந்திருப்பான் . அருமை ஹேமா..

Post a Comment