*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Wednesday, March 12, 2008

விதவை...

2 comments:

- இரவீ - said...

தற்போது மனிதமும் - வசந்தத்தின் வாசலில்.

விச்சு said...

பனியையும் பெண்ணையும் அழகாக ஒப்பிட்டுள்ளீர்கள்.ம்ம்.. அருமை.

Post a Comment