*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Thursday, March 27, 2008

காத்திருப்பு...

Thinking Of You Comments For Myspace
உனக்குப் பிடித்த
என் உதடுகள்
உன் உதடுகளின்
முத்தத்திற்காய்
காத்துக் கிடக்கின்றன.
இப்போதைக்குப்
பேசிக்கொள்ள
மட்டுமே முடிகிறது.
கற்பனை முத்தங்களோடு
எத்தனையோ நாட்கள்
தயங்கித் தயங்கி .....
கேட்கவும் முடியாமல்
கொடுக்கவும் முடியாமல்
வார்த்தைகள் கூட
உன் உதட்டோரம்
தடுக்கி விழுந்தபடி....
உன் குரல் தரும்
அசைவை
உதடு மொழி பெயர்த்து
தர....
ரசிக்க என்றே
என் உதடுகள்
சில நேரங்களில்
காத்துக் கிடக்கின்றன
மெளனமாய்....
என்றாலும்
காத்திருப்புக்கள்
உன்
முத்தத்திற்காகவே.....
உன் ஈர உதடுகள்
என் உதடுகளை
ஈரமாக்கும் வரை
காத்திருக்கும்
காதலொடு....
நானும் கூட !!!

ஹேமா(சுவிஸ்)17.01.2007

1 comment:

விச்சு said...

கற்பனை முத்தங்களோடு
எத்தனையோ நாட்கள்
தயங்கித் தயங்கி .....
கேட்கவும் முடியாமல்
கொடுக்கவும் முடியாமல்// எல்லோருமே ஒன்றுபோல்தான் சிந்திக்கிறார்கள்.

Post a Comment