*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Friday, May 09, 2008

20 நிமிட இலவசச் செய்தித் தாள்..!

1 comment:

Anonymous said...

Hi Hema,Swiss in 20 nimidankalukkul udanadi seythikalai tharum seythithi thaal
ungal kavithai pakuthikkul kandu santhosam.wow supper.
Nirmalan(Swiss)

Post a Comment