*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Sunday, August 24, 2014

முடியாதவர்கள்...

அவதானமாய் வீழ்த்தப்படுகிறேன்
என் இருப்பின் சூத்திரங்களையே
ஆயுதமாக்கி.

வேடிக்கை பார்க்கிறது
காலம்
பிடி தளர்ந்த என் கையில்
அத்தனை ஆயுதங்களையும்
திணித்து.

பலம் குறையக் குறைய
திருப்பிக் கொடுக்க
முடிந்தளவு முனைகிறேன்
நரம்பறுத்த கைகளை நீட்டி.

ஒரு நிலைக்குப்பின்
என்னிடம் வாங்கிய
ஆயுதங்களாலேயே
என் ஆன்மாவையும்
அறுக்கத் தொடங்குகிறார்கள்.

மிக நிதானமாய்
நீந்தி வருகிறது
எனக்கான
முடிவிலியின் கணங்கள்
புஷ்பக விமானத்தில்!!!

குழந்தைநிலா ஹேமா !

2 comments:

விச்சு said...

ம்ம்ம்...

'பரிவை' சே.குமார் said...

அருமை....
வாழ்த்துக்கள் அக்கா..

Post a Comment